ยินดีต้อนรับ.. เข้าสู่ อบต.บ้านใหม่ | " คมนาคมปลอดภัย ภูมิทัศน์สดใส ใส่ใจการศึกษา สินค้าเกษตร เขตอุตสาหกรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงเชิงสร้างสรรค์"
ข่าวประชาสัมพันธ์
การขยายเวลารับชำระภาษีและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกเวลาราชการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวกิจกรรม
การขยายเวลารับชำระภาษี-ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกเวลาราชการ
ปฏิทินกิจกรรม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านสุขภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านใหม่ ประจำปี 2560

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก   >   จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0022 (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2563
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน   >   ซื้อกระสอบ ขนาด 16X25 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2563


กระดานสนทนา



วีดีโอ