ยินดีต้อนรับ.. เข้าสู่ อบต.บ้านใหม่ | " คมนาคมปลอดภัย ภูมิทัศน์สดใส ใส่ใจการศึกษา สินค้าเกษตร เขตอุตสาหกรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงเชิงสร้างสรรค์"
ข่าวประชาสัมพันธ์
การขยายเวลารับชำระภาษีและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกเวลาราชการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวกิจกรรม
การขยายเวลารับชำระภาษี-ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกเวลาราชการ
ปฏิทินกิจกรรม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านสุขภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านใหม่ ประจำปี 2560

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก   >   จ้างจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก   >   ซ่อมแซมรถขยะ หมายเลขทะเบียน 89-1985 นครปฐม รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 22 กันยายน 2563


กระดานสนทนาวีดีโอ