ยินดีต้อนรับ.. เข้าสู่ อบต.บ้านใหม่ | " คมนาคมปลอดภัย ภูมิทัศน์สดใส ใส่ใจการศึกษา สินค้าเกษตร เขตอุตสาหกรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงเชิงสร้างสรรค์"
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมโครงการป้องกันและควบคุมโรคประจำปี 2564
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะราคา ประจำเดือนกันยายน 2564

ข่าวกิจกรรม
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ปฏิทินกิจกรรม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านสุขภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านใหม่ ประจำปี 2560


กระดานสนทนาวีดีโอ