ยินดีต้อนรับ.. เข้าสู่ อบต.บ้านใหม่ | " คมนาคมปลอดภัย ภูมิทัศน์สดใส ใส่ใจการศึกษา สินค้าเกษตร เขตอุตสาหกรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงเชิงสร้างสรรค์"
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กปฐมวัยเพื่อเข้าเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางประแดง ประจำปีการศึกษา 2564
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ป้องกันและควบคุมโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวกิจกรรม
ฉีดล้างถนนทำความสะอาดและฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคโควิด19
ปฏิทินกิจกรรม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านสุขภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านใหม่ ประจำปี 2560

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGPกระดานสนทนาวีดีโอ