ยินดีต้อนรับ.. เข้าสู่ อบต.บ้านใหม่ | " คมนาคมปลอดภัย ภูมิทัศน์สดใส ใส่ใจการศึกษา สินค้าเกษตร เขตอุตสาหกรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงเชิงสร้างสรรค์"
ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือรับรองของผู้บริหาร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงทาสีสำนักงาน อบต.บ้านใหม่ , จ้างเหมาติดตั้งตาข่ายกันนก บริเวณที่ทำการ อบต.บ้านใหม่ หมู่ที่ 3

ข่าวกิจกรรม
พิธีเปิด โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านใหม่"รุ่นใหญ่ วัยเก๋า" ประจำปี 2563
ปฏิทินกิจกรรม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านสุขภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านใหม่ ประจำปี 2560


กระดานสนทนาวีดีโอ