ยินดีต้อนรับ.. เข้าสู่ อบต.บ้านใหม่ | " คมนาคมปลอดภัย ภูมิทัศน์สดใส ใส่ใจการศึกษา สินค้าเกษตร เขตอุตสาหกรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงเชิงสร้างสรรค์"
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อจัดจ้างยางมะตอยและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านใหม่
ปฏิทินกิจกรรม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านสุขภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านใหม่ ประจำปี 2560

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก   >   จ้างเหมาติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าเปิด-ปิดประตูระบายน้ำ บริเวณประตูระบายน้ำคลองโฮเด้ง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2564


กระดานสนทนาวีดีโอ