ยินดีต้อนรับ.. เข้าสู่ อบต.บ้านใหม่ | " คมนาคมปลอดภัย ภูมิทัศน์สดใส ใส่ใจการศึกษา สินค้าเกษตร เขตอุตสาหกรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงเชิงสร้างสรรค์"
ข่าวประชาสัมพันธ์
งบแสดงฐานะทางการเงิน 2563
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 21,279 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวกิจกรรม
การขยายเวลารับชำระภาษี-ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกเวลาราชการ
ปฏิทินกิจกรรม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านสุขภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านใหม่ ประจำปี 2560

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา   >   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤศจิกายน 2563


กระดานสนทนาวีดีโอ