ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ หมู่ 3 ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

เบอร์โทรติดต่อ : โทรศัพท์ 0-3497-9289,0-3497-9290 โทรสาร : 0-349-792-89