ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ หมู่ 3 ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

เบอร์โทรติดต่อ : 034-979289, 034-979290 โทรสาร : 034-979289

E-mail : banmai-sao@hotmail.com, admin@baanmai-sao.go.th, saraban@baanmai-sao.go.th