กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

      เมื่อวันที่  7  มกราคม  พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ นำโดย นายกสมชาย ภู่ทอง และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  โดยทำบุญเลี้ยงพระ และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!