โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

"กิจกรรมแห่เทียนพรรษาเนื่องในสถานการณ์โควิด-19" องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ร่วมกับโรงเรียนบ้านบางประแดง และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดโครงการแห่เทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ในวันที่ 3 กรกฏาคม 2563 โดยจัดกิจกรรมนำเทียนพรรษาและชุดไทยธรรมไปถวาย ณ วัดกัลยาณีทรงธรรม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!