ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดนครปฐมได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับเด็กในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

     กองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดนครปฐม ได้มอบเงินสนับสนุนให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามพรานเพื่อมอบให้กับ ด.ญ. วันใหม่ บุญสำเภา เป็นทุนการศึกษาให้กับเด็ก

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง