ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จะลงพื้นที่แจกข้าวสารและไข่ไก่ให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่ 4

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!