พิธีเปิด โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านใหม่"รุ่นใหญ่ วัยเก๋า" ประจำปี 2563

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันที่ 17  มกราคม  2563  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  ได้ดำเนินการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านใหม่ "รุ่นใหญ่  วัยเก๋า"  ประจำปีงบประมาณ  2563  เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!