ขอเชิญร่วมโครงการป้องกันและควบคุมโรคประจำปี 2564

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมโครงการป้องกันและควบคุมโรคประจำปี 2564 

- ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และผู้นำหมู่บ้าน/ผู้นำชุมชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ และดำเนินการรณรงค์ตามรอบไตรมาส ดังนี้

รอบที่ 1 วันที่  9 พฤศจิกายน 2562 - วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

รอบที่ 2 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!