ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ระหว่างวันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2564  เวลา  08.30 – 16.30 น.

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ โทร 034-979 289

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!