ประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านใหม่

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาาวชนตำบลบ้านใหม่ ครั้งที่ 1/2564  ณ วัดกัลยาณีทรงธรรม ประจำปี 2564 ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณวัด 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!