โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมตำบล/แผนชุมชน ประจำปี 2563

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเขิญร่วมโครงการประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมตำบล/แผนชุมชน  ประจำปี 2563  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเสนอปัญหาความต้องการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  ในวันพุธที่ 5  กุมภาพันธ์  2563  ตั้งแต่เวลา  13.00 น.  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!