กิจกรรมทำความสะอาดโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

เช้าวันนี้ นายกสมชาย ภู่ทอง พร้อมด้วย ผอ.สุพัฒนา  ดีเทียนอินทร์ ผอ.โรงเรียนบ้านบางประแดงนำคณะครู และเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านใหม่ ดำเนินทำกิจกรรมทำความสะอาดโรงเรียนบ้านบางประแดง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!