ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จะมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!