ประชาคม

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จะจัดโครงการประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมตำบล/แผนชุมชน  ประชาจำปี 2562

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  ระหว่างวันที่  23  ธันวาคม - วันที่  6  มกราคม  2562  พ.ศ. 2562  เวลา  09.00  น.  ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!