โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฏาคม 2562

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

องค๋การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฏาคม 2562 โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรและกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฏาคม 2562 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!