ยินดีต้อนรับ.. เข้าสู่ อบต.บ้านใหม่ | " คมนาคมปลอดภัย ภูมิทัศน์สดใส ใส่ใจการศึกษา สินค้าเกษตร เขตอุตสาหกรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงเชิงสร้างสรรค์"
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประสัมพันธ์ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาฆ่าหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลบลบ้านใหม่ร่วมใจต้านภัยโควิค 19
ปฏิทินกิจกรรม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านสุขภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านใหม่ ประจำปี 2560


กระดานสนทนาวีดีโอ